St Mary's Dundalk: Gaelbhratach

Bronnadh stádas an Ghaelbhrataigh ar Choláiste Mhuire don dara bhliain i ndiaidh a chéile mar aitheantas ar an sárobair atá déanta acu an Ghaeilge a chur chun cinn agus a úsáid sa scoil. Bronnadh an t-aitheantas speisialta orthu ag searmanas sa Pailliún ag Ráschúrsa Bhaile na Lobhar le déanaí. Chuir Eoghan McDermott (2fm) agus Clíona Ní Chíosáin (TG4) an t-imeacht i láthair. Chuir an grúpa ceoil “Seo Linn” ceolchoirm ar fáil do na daltaí.

Tá sé mar aidhm ag scéim “An Ghaelbhratach” úsáid agus feasacht na Gaeilge a chur chun cinn. Bhí bliain ghnóthach ag coiste na Gaeilge sa scoil, a bhfuil ionadaithe air ó na bliainghrúpaí éagsúla, ag cuidiú le tréan mór imeachtaí a reáchtáil ina measc, Gaeilge 24, An Céilí Mór, Abair, Díospóireacht Gael Linn, tráth na gceist tras-scoile, An Fhéile Scoildrámaíochta, Scoláireachtaí Gaeltachta, Seachtain na Gaeilge, mar aon le neart comórtais agus gníomhaíochtaí eile. Tá na comharthaí ar fad inár scoil nua dátheangach anois fosta, rud a chuaigh i bhfeidhm go mór ar na moltóirí agus a chuireann go mór le cur chun cinn na Gaeilge sa scoil. Bhí toradh iontach ar an obair dhian ar fad a rinneadh agus is féidir leis an gcoiste bheith thar a bheith bródúil. Maith sibh!

Gerry Lambe

St Mary's Dundalk: Gaelbhratach

St. Mary’s College has been awarded the esteemed “Gaelbhratach” status for the second year in a row in recognition of its excellence in the promotion of and the use of the Irish language in the school community. It was awarded the special status at a ceremony at the Pavilion, Leopardstown Racecourse recently. Eoghan McDermott (2fm) and Clíona Ní Chíosáin (TG4) hosted the event. The band “Seo Linn” provided a concert for the participants.

The Gaelbhratach scheme aims to encourage the use of and create greater awareness of the Irish language. The Gaelbhratach committee in the school, which has representatives from the various year groups, had a busy year helping to organise many activities to promote the language including Gaeilge 24, An Céilí Mór, Abair, Gael Linn debates, an inter-school quiz, An Fhéile Scoildrámaíochta, Gaeltacht Scholarships and Seachtain na Gaeilge, as well as various other Irish language competitions and activities. All signage in our new school building is also now bi-lingual which hugely impressed the judges and greatly contributes to the promotion of the Irish language in the school. All this hard work culminated in the awarding of the Gaelbhratach for which the committee can justly be proud. Maith sibh! 

Gerry Lambe

Pour la deuxième année consécutive St. Mary’s College a reçu le statut préstigieux de « Gaelbhratach » en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la promotion et à l'emploi du gaélique irlandais dans la communauté scolaire. Ce statut a été octroyé lors d'une cérémonie au Pavillon de l'hippodrome de Leopardstown. L'évènement a été animé par Eoghan McDermott et Clíona Ní Chíosáin (deux célébrités de la télévision irlandaise) et le groupe « Seo Linn » a donné un concert pour les participants.

L'objectif du programme  Gaelbhratach est de promouvoir une meilleure compréhension de la langue irlandaise et d'en encourager l'emploi. Le comité Gaelbhratach de l'école, dont les membres sont des représentants de toutes les classes d'âge, a organisé un très grand nombre d'activités cette année pour promouvoir la langue, y compris Gaeilge 24, An Céilí Mór, Abair, des débats Gael Linn, un quiz inter-établissement, An Fhéile Scoildrámaíochta, des bourses Gaeltacht et Seachtain na Gaeilge, ainsi que d'autres concours de langue irlandaise. Tous les panneaux de notre école sont maintenant bilingues, ce qui a beaucoup impressionné les juges. Cela aide énormément à promouvoir la langue irlandaise dans l'école. Le résultat de tout ce travail est le statut bien mérité de Gaelbhratach, dont les membres du comité peuvent être fiers à juste titre. Maith sibh! 

Gerry Lambe

Retour à l'accueil