Tá Coláiste Mhuire ag glacadh páirte sa scéim nuálach 'Gaelbhratach' aris i mbliana, atá á reachtáil ag Gael Linn agus Conradh na Gaeilige. Tá sé mar aidhm aici an Ghaeilige a spreagadh agus a chur chun cinn sa scoil agus níos faide anonn. Tá coiste don Ghaelbhratach curtha ar bun sa scoil agus d'fhreastail triúr ón choiste ar lá traenála i mBaile Átha Cliath le deanaí.

Beidh an coiste ag cur na Gaelige chun cinn agus ag eagrú imeachtaí Gaelige sa scoil le linn na bliana. I ndiaidh don scoil an Ghaelbhratach a bhaint amach anuraidh, tá an coiste ag díriú i dtreo an chéad chéim eile a bhaint amach i mbliana.

Gerry Lambe

St Mary's College is taking part in the innovative scheme 'Gaelbhratach' again this year, organised by Gael Linn and Conradh na Gaeilige. Its aim is to encourage the use of, and to promote, the Irish language in the school and further afield. A Gaelbhratach committee has been established in the school and three members of the commite attended a training day in Dublin recently.

The committee will aim to promote the Irish language and organise Irish language events during the year. After achieving Gaelbhratach status last year, the committee is aiming towards achieving the next step this year.

Gerry Lambe

Pour la deuxième année consécutive, St Mary's College, Dundalk, participe à l'initiative innovante intitulée « Gaelbhratach » qui est organisée par Gael Linn et Conradh na Gaelige. L'objectif de cette intiative est de promouvoir l'apprentissage et l'emploi de la langue irlandaise à l'école et au-delà. Un comité Gaelbhratach a été constitué à l'école. Trois membres du comité ont participé récemment à une journée de formation à Dublin.

La mission du comité est de promouvoir la langue irlandaise et d'organiser des évènements de langue irlandaise tout au long de l'année. Après avoir réussi à accéder au statut Gaelbhratach l'année dernière, le but du comité est d'atteindre le niveau suivant.

Gerry Lambe

Retour à l'accueil